Speilblankt på mange fortau:

Huseier plikter å rydde fortauet

– Som huseier har du en ekstra plikt til å rydde snø og strø hvis det er glatt, opplyser Renate Grande Skodje, leder for ordensavdelinga ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Holkeføre Fra Skaregata.  Foto: Ola Sletten

Nyheter

Enkelte har fått merke vær og føreforholdene ekstra på kroppen de siste dagene. Ut fra forholdene på fortauene rundt i Ålesund sentrum kan det virke som mange gårdeiere kanskje ikke klar over ansvaret som hviler på dem.