Sett sjøbein på møblane:

No sender Ekornes fleire hundre trailerlass med møblar i året på skip

Billigare, tryggare og meir miljøvennleg: Sjøtransport har vist seg å vere ei god løysing for Ekornes.

Meir på skip Hans Brunvær (bilde) er mellom dei som skipar ut møblar frå kaia på Ikornnes to gonger i veka.   Foto: Nils Harald Ånstad

– Sjølve sjøtransporten tek lengre tid enn vogntog, men vi har funne måtar å kompensere dette på

Stian Østrem
Nyheter

Etter ein vellykka testperiode med mykje læring, er Ekornes klare til å trappe opp volumet med kvilestolar, sofaer og andre møblar som blir skipa ut frå fabrikken i Sykkylven.