Den 12. mannens brev til en far

Tre personlige brev fra den 12. mann, Jan Baalsrud, ble skrevet til Ratvik-familien i Ålesund etter krigen. Brevene som omhandler Harald Ratvik er aldri tidligere offentliggjort.
Nyheter