Varslet kommunen om svilukt to uker før brannen

27. desember ble et bunkersanlegg i Aksla påtent. Men Marius Remøy varslet kommunen allerede 15. desember om at gitteret over luftekanalene var borte - og at det var sviddlukt inne i bunkersanlegget.
Nyheter

En dag Marius Remøy gikk tur i trappene til Fjellstua, merket han at gitteret over luftekanalene til bunkersanlegget var borte. Han mistenkte at det var mulig å komme seg inn.