Ny plassering av bibliotekfilial på Moa

– Ja, det vil vi ha!

Biblioteksjefen og kultursjefen samstemmer i ønsket om bibliotek i kjøpesenter på Moa. Selv om det vil koste mer enn i dag.

Positiv biblioteksjef: Mette Aaram Ringstad mener at bibliotekfilialen på Moa nå har en litt bortgjemt plassering. – Jeg er overbevist om at flytting av filialen vil føre til mer aktivitet og bedre besøkstall, sier hun. 

Nyheter

Det er i den nye delen av kjøpesenteret på Moa, eid av Thon-gruppen og under oppføring nå, at Ålesund kommune har fått tilbud om å leie lokaler til bibliotek. Det skal plasseres på gateplan med vrimleområde utenfor, og nå har årsleien fra Thon-gruppen kommet på bordet.