Bygde hus på myrgrunn

Flere boliger ble bygd på usikker grunn. Nå har lagmannsretten overprøvd tingretten og nesten halvert erstatningen.

På sviktende grunn Steinar Lausund (t.v.) da han solgte boligprosjektet Storfjord Allé på Flisnes til Norgeshus Din Bolig AS ved Roar Eiken (t.h.). Lagmannsretten mener begge parter har ansvar i saken.   Foto: Karl Johan Vatne

Nyheter

Boligområdet var opprinnelig dekket av myr. Setningsskader gjør at én bolig må rives. Andre steder på tomta er det ikke bestemt om det skal igangsettes bygging på grunn av sviktende grunnforhold.