– Flytt Innovasjon Norge til Ålesund

Havromssatsinga til Innovasjon Norge bør flyttes fra Oslo til Ålesund. Ideen er ikke ny, men Per Erik Dalen i ÅKP la ideen fram for politikerne på Mørebenken i går.

Møtte Mørebenken: Per Erik Dalen var en av seks fra næringslivet som møtte Mørebenken på Scandic Parken i går. sw@smp.no 

Nyheter

– Næringsklyngene på Nordvestlandet er ledende på flere områder, på noen områder verdensledende. Hele regionen er full av havromskompetanse. Og Campus Ålesund er blitt et kunnskapstyngdepunkt.

– Vitsen er å få kompetansen og folkene i Innovasjon Norge så nær havnæringene som mulig. Tettheten av bedrifter som jobber i havromsnæringen er svært stor i dette fylket. En slik etablering vil bidra til at regionens allerede sterke havposisjon blir styrket ytterligere, sier Dalen. Han nevner særlig Blue Legasea, den marine klynga, som han tror er den eneste i Norge som kan lykkes med industriell produksjon og salg av marine ingredienser.