Næringslivet møtte forståelse fra Mørebenken om skattelette til bedrifter:

– Hvor vanskelig kan det være?

– Det er de ansatte som mister arbeidsplassene sine det er synd på, sa Tore Ulstein og bad Mørebenken om å jobbe for skattelette for bedrifter.

skat­te­byr­de Gun­vor og Tore Ul­stein an­slår at de og søsk­ne­ne har be­talt rundt 200 mil­li­o­ner kro­ner i for­muess­katt si­den de over­tok sty­rin­gen av kon­ser­net rundt år 2000. Det er om lag sam­me sum som Røkke bruk­te for å få kon­troll over Far­stad-re­de­ri­et, på­pe­ker de. Alle foto: Staa­le Wat­tø 

Nyheter

Kravet om å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital er en gjenganger når nærings-livet møter politikere. Det var ikke noe unntak da Mørebenken tok imot innspill fra ulike bransjer i Ålesund torsdag – og denne gangen var viljen til å ta politiske grep åpenbart til stede.