Kommunen vil strø Fjellstuatrappene som «et prøveprosjekt»

Risikosport i trappene

Isen ligger tjukk flere steder, også i de mye brukte trappene opp til Fjellstua. Ålesund kommune tar ikke sjølkritikk, men viser til budsjettsituasjonen.

Hålke: Arne Hallset og Eskild Thoresen ville torsdag benytte anledningen til å se Ålesund fra fjellstua. De hadde noen få timer i byen og karret seg opp, tross føret. De brukte imidlertid litt tid – 20 -30 minutter tok turen opp. 

Nyheter

– Vi salter og strør så godt og så mye vi kan, sier Oddvar Kongsvik, virksomhetsleder for Veg, anlegg og park i Ålesund kommune. Han bekrefter at kommunen får mange telefoner fra folk som mener at det bør strøs og saltes bedre, men Kongsviks svar er at kommunen gjør det beste ut av midlene de har til rådighet.