Sendte brev til kommunen:

10-åring ber om lys

VIGRA: Mørkt, bråkete og dyvåt opplevelse på skolevegen på Vigra. 

Nyheter

En ti år gammel elev på Vigra, som sykler til skolen gjennom tunnelen under rullebana, ber nå i et brev til Giske kommune om bedre skoleveg. Det er mørkt i tunnelen, og eleven ønsker mer lys der gang- og sykkelvegen går. Bilene bråker og burde kjørte saktere. Mye vatn gjør det og vanskelig å sykle og en blir dyvåt av vannsprut fra biler.