Fersk rapport med søkelys på kompetansebehovet i regionen

Bedrifter vil ha supermennesker

– Alle sier vi har mange arenaer i Møre og Romsdal, men de mener det er få av dem som bidrar til at vi går fra prat til handling.

fersk rapport: Som seniorforsker i Møreforsking har Marte Fanneløb Giskeødegård ledet et prosjekt på oppdrag av Møre og Romsdal fylkeskommune. Nå foreligger rapporten som sier noe om hvordan finne ut av globale trender, regionalt kompetansebehov og hvordan alle parter kan samarbeide for å komme videre. 

Nyheter

Det sier seniorforsker i Møreforsking, Marte Fanneløb Giskeødegård, som nå er klar med en fersk rapport om kompetanse i regionen.