Volda:

Forlenga fengsling etter overfall

Mannen som er sikta for å ha overfalle ei kvinne i Volda i desember, er fengsla i ytterlegare fire veker.

Overfall Det var her i denne gata i Volda at ei kvinne blei overfallen i sin eigen heim ei natt i desember.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Tingretten har godteke politiet sitt krav om forlenga fengsling i fire veker for ein mann i slutten av 20-åra som er sikta for å ha overfalle ei 20 år gammal kvinne i bustaden hennar i Volda. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt i ei pressemelding.

Overfallet skjedde i ei laurdagsnatt i starten av desember og mannen vart pågripen av politiet etter nokre døgn med intensiv etterforskning.

Ikkje brev- og besøksforbod

Mannen vart i første omgang varetekstfengsla for fire veker. Den gong fekk han brev- og besøksforbod, men politiet kravde ikkje slike restriksjonar denne gongen, ifølgje kjennelsen frå Sunnmøre tingrett.

Retten meiner det ikkje er haldepunkt for svekka mistanke mot mannen. Han må rekne med ei lengre fengselsstraff dersom han blir dømd.

Det er også lagt vekt på den sikta si avgrensa tilknyting til Norge. Retten meiner det er moment som gir grunn til å frykte at den sikta vil prøve å unngå straffeforfølging.

Når retten finn grunn til å forlenge fengslinga er det også lagt vekt på alvoret i saka.

Har anka til lagmannsretten

Forsvararen til mannen meiner meldeplikt for politiet ville vere betre enn varetektsfengsling, men retten meiner forholdet er for alvorleg til at dette er eit eigna tvangsmiddel.

Den sikta har anka kjennelsen til lagmannsretten, ifølgje Sunnmøre tingrett.

Snart ferdig etterforska

Politiadvokat Magne Kvalvik i Møre og Romsdal politidistrikt seier i pressemeldinga at etterforskinga no er i sluttfasen.

– Vi har  gjennomført ei rekke vitneavhøyr, og ventar no på analysesvar av spor som kriminalteknikarane har sikra og vi håpar at etterforskinga skal vere avslutta i løpet denne varetekstperioden, seier politiadvokat Kvalvik i pressemeldinga.


Volda: Politiet har overvakingsbilde av overfallsmannen

Mannen som er sikta for vald mot ei kvinne i Volda er fengsla i fire veker. Politiet meiner det er den sikta som er fanga opp på overvakingskamera.

 

Overfallsaka i Volda:

Overfallssikta ankar fengsling

Mannen som er varetektsfengsla og sikta for overfall i Volda i helga, har anka avgjerda til lagmannsretten.Overfallet i Volda:

Ein mann er varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod

Mannen som vart sikta for grov kroppskrenking etter overfallet på ei ung kvinne i Volda natt til søndag 3. desember er varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod, skriv politiet i ei pressemelding.