Seier ho har ambisjonar for Volda sjukehus

Helsesjef meiner interne e-postar kan bli feiltolka

Drifts- og eigedomssjef Mona Aagaard-Nilsen avviser at ho og helseføretaket har som mål å ikkje gjere noko med arealet på Volda sjukehus.

BOMBASTISK Drifts- og eigedomssjef Mona Aagaard-Nilsen vedgår at den interne e-posten er bombastisk formulert, men meiner det ikkje er eit mål for føretaket at arealet på Volda sjukehus ikkje skal utvidast. ARKIV.  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER

Kan tenkast at mailen er bombastisk formulert

Mona Aagaard-Nilsen
Nyheter

Medisinsk avdeling i Volda har retta kritikk knytt til plassmangel, og at dei derfor ikkje får til å drive optimalt på sjukehuset. Det har ikkje vore utvida ein kvadratmeter på 31 år i Volda.