- Uproblematisk, meiner ordføraren

Anders Riise meiner det er uproblematisk at han som ordførar driv med brøyting i kommunen.

Olebuda Anders Riise meiner det er uproblematisk at Olebuda As har vunne kontrakt med Hareid kommune medan han er ordførar i kommunen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

(vikebladet.no) Olebuda Eigedom As er eit firma som har eksistert sidan 1996. Det er ikkje nytt at dei tilbyr brøyting. Dei har brøytt for private i fleire år, men det er nytt at dei no skal brøyte kommunalt.