Jensen: – Meyer forsto ikke alvoret

Tidligere SSB-sjef Christine Meyer valgte å iverksette sin omorganisering, til tross for gjentatte bekymringsmeldinger, ifølge finansminister Siv Jensen (Frp).

Finansminister Siv Jensen under den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om håndteringen av omorganiseringen i SSB. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix 

Nyheter

Punkt for punkt slo finansminister Jensen i onsdagens høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tilbake mot påstandene fra Meyer i striden om organiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Vi reiste gjentatte ganger gjennom fjoråret spørsmål ved om samfunnsoppdraget kunne ivaretas. Det må ses som advarsler mot å gjøre store endringer, sa Jensen.

– Vi har advart mot endringer som foregriper statistikklovutvalgets tilrådinger. Flere ganger. Vi har presisert at SSB må sikre kvaliteten på leveranser til Stortinget og departementene, og at arbeidet med modeller ikke må svekkes som følge av eventuelle omorganiseringer, sa hun.

Jensen slo fast at man som SSB-leder ikke kan se bort fra slike tydelige styringssignaler fra eierdepartementet.

– I fjor høst iverksatte Meyer likevel det vi hadde advart mot. Tilliten til Meyer som leder ble trukket i tvil av sentrale samfunnsaktører. Det kom omfattende kritikk og spørsmål fra partene i arbeidslivet, fra fremtredende økonomer, fra ansatte, fra pressen og også fra Stortinget.

Det gjorde det nødvendig å kalle inn Meyer til et møte, slo Jensen fast, og understreket at hun var opptatt av å finne en løsning.

– Men gjennom samtalene mine med henne ble jeg dessverre bare mer urolig. Jeg fikk et inntrykk av at hun ikke helt forsto alvoret i situasjonen, sa Jensen.