Meyer tok knallhardt oppgjør med Jensen i SSB-saken

Den avgåtte SSB-direktøren Christine Meyer er krystallklar: finansminister Siv Jensen (Frp) tvang henne til å slutte uten å ta hensyn til lover og regler.

Tidligere direktør i Statistisk sentralbyrå SSB, Christine Meyer, under de åpne høringene i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om håndteringen av omorganiseringen i SSB Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix. 

Nyheter

– Når det gjelder min avgang som administrerende direktør i SSB, må jeg si at finansministeren i realiteten tvang meg til å gå av, uten hensyn til de lover og regler som gjelder for avslutning av arbeidsforhold i staten, sier Meyer.

Hun forklarte seg onsdag i den åpne høringen om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Konflikten endte med at Meyer i november i fjor måtte gå av som direktør. Finansministeren skal forklare seg senere onsdag kveld.


Jensen: – Meyer forsto ikke alvoret

Tidligere SSB-sjef Christine Meyer valgte å iverksette sin omorganisering, til tross for gjentatte bekymringsmeldinger, ifølge finansminister Siv Jensen (Frp).

 

Knallhardt oppgjør

På nytt tok Meyer et knallhardt oppgjør med Siv Jensens håndtering. Hun understreket at saken for henne handler om tre ting: SSBs faglige uavhengighet, omstilling i staten og stillingsvern og rettssikkerhet for statlige ledere.

– Det mest alvorlig er at det nå skapes tvil om hvor uavhengig og sterkt stilling statistikkdirektøren har i Norge.

Med sin mistillitserklæring og sitt press om at SSB-sjefen måtte gå av har Jensen skapt en ny praksis, mener Meyer.

– Det er min vurdering at finansministeren ikke har respektert regler og lover når det gjelder statstjenestemenn, og i tillegg har valgt en offentlig uthenging for å vise politisk handlekraft.

Hun kritiserte både uttalelsene og prosessen til Jensen.

– Det er alvorlig at eieren har trukket teppet vekk under direktøren midt i en krevende omstillingsprosess, sa hun.

Politisk press 

I sin omorganisering ønsket Meyer å flytte flere titall forskere, blant dem innvandringsforsker Erling Holmøy, fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Meyer er klar på at byrået ble utsatt for politisk press, og at det var spesielt tydelig vedrørende innvandringsregnskapet.

– Like før jeg tiltrådte som direktør, fikk jeg en tekstmelding fra Venstres partileder på Stortinget om hvorvidt jeg som leder av SSB kunne stå for hvordan innvandringsregnskapet skulle bli brukt i kampen mot innvandring, sier Meyer.

Den tidligere SSB-direktøren sier hun svarte at tallene i innvandringsregnskapet ikke er statistikk, men svært usikre estimater.

Meyer fikk onsdag også spørsmål om hvorfor hun plutselig mot slutten av prosessen, i fjor høst, kom inn på innvandring i sine forklaringer om prosessen.

– Når innvandringssporet kommer, er det fordi jeg ikke kan forstå hvorfor finansministeren sier at jeg ikke har fulgt opp advarslene fra Finansdepartementet på et tidlig tidspunkt. Det var nettopp det jeg gjorde.

Hard kritikk

Sjeføkonomene Øystein Dørum i NHO og Roger Bjørnstad i LO advarte flere ganger mot omorganiseringen, blant annet i et møte i regjeringens kontaktutvalg.

De to rettet også onsdag skarp kritikk mot Bye-utvalgets forslag til omorganisering av byrået. Begge mener Meyers planlagte omorganisering ville ha rammet byråets kjerneoppgaver.

– Jeg er usikker på om Meyer har forstått hvor viktig SSBs samfunnsoppdrag er, lød det fra Dørum.

Han presiserte at når partene i lønnsoppgjørene har vist så stor moderasjon ved de siste oppgjørene, henger det nøye sammen med materialet som hvert år leveres fra Teknisk beregningsutvalg – basert på nøkkeltall fra SSB.

– Jeg vil si at hun grovt undervurderte den kunnskapskapitalen som er opparbeidet gjennom årtier i SSB ved sitt forslag om omorganisering, fortsatte Dørum.