Får nytt verktøy i omsorgen for dem som ikke kan bli friske

– Trenger vi en plan for å dø?

Skal bruke planen Nesten 200 ansatte i helsesektoren var samla i Ålesund torsdag. Nå er det de som skal ta i bruk det nye verktøyet.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Dette er et spørsmål Tanja Alme har fått. Kreftkoordinatoren i Sula har ledet prosjektet med å innføre det som kalles palliativ plan i Møre og Romsdal.