Dømt for uaktsomt drap

Trailersjåfør i 30-åra fra Molde dømt til 60 dager betinget fengsel for uaktsomt drap.

Omkom Mc-føreren ble brakt fra stedet i luftambulanse, men livet stod ikke til å redde.  Foto: Ottar Rydjord

Nyheter

(Romsdals budstikke) Romsdal tingrett konkluderte i slutten av forrige uke med at mannen i 30-åra kan klandres for dødsulykken i Rauma i mai i 2015. Det var Åndalsnes Avis som først omtalte dommen, som ble forkynt for partene 15. januar.

Hengeren fikk skrens

Ulykken skjedde på E 136 ved Horgheim. Hengeren på traileren tiltalte kom over i feil kjørebane og traff en møtende bil og motorsykkel. Føreren av motorsykkelen døde som følge av skadene.

Ifølge tiltalen var det høg hastighet og uoppmerksomhet rundt kjøretøyets plassering i vegbanen som var årsaken til at hengeren fikk skrens. Tiltalte nektet straffeskyld og mente det var en teknisk svikt som forårsaket dødsulykken. Bilføreren kom uskadet fra ulykka.

Mc-fører omkom i trafikkulykke i Romsdalen

Mann på motorsykkel mistet livet i ulykke med personbil og lastebil i Romsdalen.


Det kjørte to biler foran motorsyklisten som mistet livet og én bil bak. Totalt ble det mottatt forklaringer fra 11 vitner i saka. Statens vegvesen og to sakkyndige har behandlet saka.

Ble henlagt

Den tiltalte mannens forsvar har bygd på en teknisk svikt i trailerens svinglås på trailerens tredje aksling. Undersøkelser gjort av politiet og Statens vegvesen kort tid etter ulykken viste at bryteren for svinglåsen var skrudd på, men at funksjonen ikke var låst til tross for dette. Svingfunksjonen skal sikre at hjulene på traileren svinger likt, og det er anbefalt at låsen er på i svinger i høg hastighet siden traileren lettere kan gå ut i sving uten. I sin forklaring har tiltalte nektet for at traileren fikk skrens.

I Statens vegvesens ulykkesrapport ble det slått fast at at det var sannsynlig at det hadde skjedd en teknisk svikt i låsesystemet. Politiet henla saken i 2016, og mente det ikke kunne utelukkes at ulykken skyldtes en teknisk feil. Den avdøde mannens pårørende klaget imidlertid på avgjørelsen, og vant fram.

Skrensen ville blitt mindre

En sivilingeniør ble oppnevnt som sakkyndig for å vurdere saka på nytt. I hans rapport kom ble det konkludert med at låssystemet var åpent, til tross for at bryteren var på. Videre ble det anslått at traileren utslag i motsatt kjørebane ville blir 0,2 meter mindre dersom låsefunksjonen var på.

I rettens vurdering ble det funnet bevist utenfor enhver rimelig tvil at vogntoget var minst 1,4 meter over i motgående kjørefelt da det traff den første personbilen og fortsatte skrensen videre fram til motorsykkelen ble truffet. Videre la retten til grunn at det var en teknisk svikt på traileren og at tiltalte ikke kunne klandres for å ikke ha oppdaget dette.

Det ble imidlertid slått fast at den tekniske svikten ikke hadde betydning for ulykken, og at det var for høg hastighet og feil plassering i vegbanen som gjorde at traileren fikk skrens. Selv om traileren hadde fått mindre skrens, mente retten altså at den allikevel ville ha truffet de møtende kjøretøyene.

60 dager

Mannen i 30-åra ble i Romsdal tingrett dømt til 60 dager betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Fengselsstraffen ble betinget på grunn av den lange saksbehandlingen.

Videre ble mannen dømt til å betale 125.000 kroner i erstatning til tre av den avdøde mannens etterlatte. Totalt 375.000 kroner.

Denne saka ble først publisert i Romsdals budstikke.