foto
Illustrasjon av Volda sjukehus med to nye tilbygg. Foto: NORDIC/SEMCO
foto
Skisse med nybygg for behandling. Foto: NORDIC/SEMCO
foto
Skisse med nytt sengebygg. Foto: NORDIC/SEMCO