Nye skisser til diskusjon:

Slik kan «nye» Volda sjukehus bli

Helse Møre og Romsdal har gått vekk frå tankar om ikkje utvide Volda sjukehus i areal. No legg dei fram tre nye skisser med tilbygg som skal diskuterast.
Nyheter

Sunnmørsposten omtalte førre tysdag interne e-postar frå drift- og eigedomssjef Mona Aagaard-Nilsen i helseføretaket. Ho skreiv mellom anna i fjor haust at det var eit mål å halde utviklinga av Volda sjukehus innanfor dagens bygningsmasse. Konsulentane som jobba med bygningsmessig utviklingsplan tilpassa seg og slo fast: «Ingen bygningsmessige utvidelser i Volda er foreslått (!)».