Søker permisjon fra alle politiske verv

Leder av kultur- og oppvekstutvalget i Ålesund kommune, Simon Molvær Grimstad, søker permisjon på grunn av skolegang.

Permisjon Simon Molvær Grimstad (KrF) har fått permisjon for resterende periode av bystyret i Ålesund. 

Nyheter

KrF-politikeren er er fast medlem av bystyret, fast medlem og leder av Kultur- og oppvekstutvalget og varamedlem i formannskapet. Molvær Grimstad søker nå permisjon fra alle disse vervene ut 2019 på grunn av heltidstuder ved masterstudie hos VID vitenskaplige høgskole i Oslo.

Ordfører Eva Vinje Aurdal har innvilget Molvær Grimstads søknad og skriver i sitt vedtak at:

– Det vil være svært utfordrene og vanskelig å kombinere studiene med din rolle som folkevalgt og leder av et utvalg i Ålesund kommune. Å pendle mellom Oslo og Ålesund for å ivareta alle roller og verv på en god måte er i seg selv krevende.

– Dersom situasjonen skulle endre seg er ordføreren innstilt på å legge kommuneloven til grunn slik at du kan tiltre vervet igjen dersom du ønsker det, heter det videre i Brevet fra Aurdal.