Ålesund lufthavn, Vigra

Vigra er beste flyplass sjette kvartal på rad

For 6. kvartal på rad topper Ålesund lufthavn, Vigra resultatlistene fra den internasjonale kundeserviceundersøkelsen blant de norske lufthavnene.

Ålesund lufthavn, Vigra: Nye lokaler og fasiliteter har gjort flyplassen til den beste i landet i kåring. 

Nyheter

Hvert kvartal gjennomføres det en spørreundersøkelse blant passasjerene på over 300 lufthavner over hele verden. Undersøkelsen går ut på at passasjerene gir tilbakemelding på en skala fra 1-5 hvordan de opplever kvaliteten på 34 ulike forhold. I Norge deltar de 8 største lufthavnene i Avinor.