Når er Innfjordtunnelen åpen/stengt

Flere nattkolonner i Innfjordtunnelen fra 15. februar

Fra 15. februar blir det to ekstra kolonner hver veg på natt gjennom Innfjordtunnelen.

Innfjordtunnelen: Alt av elektroniske installasjoner skal skiftes ut i Innfjordtunnelen og Måndalstunnelen, og det skal gjøres en rekke utbedringer fram til sommeren 2018.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

– Det blir ekstra kolonner fra Innfjorden kl. 00.15 og kl. 02.15, skriver prosjektleder Halgeir Brudeseth i ei pressemelding.

Fra Veblungsnes går de nye kolonnene kl. 00.30 og kl. 02.30.

– Samtidig utvider vi også dagens nattkolonner kl. 04.00 og 04.15 til å også gjelde på helg, opplyser Brudeseth.

Her ser du Vegvesenets egen oversikt over kolonner gjennom Innfjordtunnelen

Nattferjer går ut

De ekstra kolonnene kommer i stedet for de tre nattavgangene på ferjesambandet Åfarnes-Sølsnes.

– Vi avbestiller ferjeavgangene på natt og setter opp nattkolonner gjennom Innfjordtunnelen. Det er enklere å få til nattkolonner nå som vi er ferdig med sprenging og sprøytebetong, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.