Rolls-Royce vurderer å selge maritim virksomhet

Kan berøre mange i Nordvest.

Longva: Rolls-Royce Marine Longva har rundt 140 ansatte.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det britiske gigantkonsernet Rolls-Royce melder nå at de har foretatt en forenkling av sin konsernstruktur.

Som en følge av forenklingen skal det vurderes å selge størstedelen av den maritime virksomheten.

Marinedivisjonen har 4.200 ansatte globalt, hvor 1.600 i Norge.

Mange av disse arbeidsplassene har tilhørighet i Nordvest.


Knut Christian Hovland vil kjøpe del av Rolls-Royce Marine:

– Vi vil være med på oppgangen

– Vi tror det blir bygget flere fartøy de neste 3-5 årene. Og den veksten vil vi være på, sier Knut Christian Hovland.

CEO i konsernet, Warren East sier i meldingen:

«Dette er det riktig tidspunktet for å se på de strategiske mulighetene for vår kommersielle maritime virksomhet. Teamet her har respondert beundringsverdig på en signifikant nedgang i offshore olje- og gassmarkedet for å redusere sin kostnadsbase. Samtidig har vi tatt en industriledende posisjon innen ship intelligence og autonom skipsfart, og det er rett og rimelig at vi vurderer om virksomheten i fremtiden kan være bedre tjent med et nytt eierskap.»


Direktør i Rolls-Royce står bak bud på deler av konsernet

Knut Hovland er hovedmannen bak det ene av to bud på en Rolls-Royce-virksomhet i Brattvåg og i Os i Hordaland.

Kommunikasjonsdirektør i Rolls-Royce Marine AS, Anette Bonnevie Wollebæk, forteller dette til Vikebladet om dagens nyhet fra Rolls-Royce:

- Det er den delen av den maritime verksemda vi driv med her, som det no blir vurdert å selje. Men, det er vanskeleg å seie kva for følgjer dette vil få direkte for arbeidsplassane her, då det per i dag ikkje finnast nokon potensiell kjøpar. Eit sal kan dessutan ta tid. Mi erfaring er at eit potensielt sal kan ta alt i frå seks til atten månader, men også lenger, seier Bonnevie Wollebæk og legg til:

- For oss her på Sunnmøre betyr det at kvardagen fortset som før inntil vidare, og vi skal halde fram med å utvikle maritim teknologi. Så håper vi sjølvsagt på eit best mogleg utfall av eit sal.


smp.no kommer med mer.