Fjellpartiet Mannen, Romsdalen:

Pønsker ut nye metoder for å få Veslemannen til å rase

Veslemannen rører lite på seg i vinter. Men geologene hviler ikke. De pønsker nå ut en ny metode for å få fjellpartiet til å ramle ned.

VESLEMANNEN: NVE satte i fjor høst i gang et forsøk med vann for å få det ustabile fjellpartiet Veslemannen i Romsdalen til å falle ned, men uten hell. 

Nyheter

– Vi vil forsøke å øke vanntrykket, og fordele det på en annen måte enn vi gjorde i fjor. For vi vet at vann har stor betydning for bevegelsene i fjellet.