Ålesund:

Starter arbeidet med å gjøre Moa urbant

Tettere, vakrere og mindre bilorientert. Kanskje ikke helt åpenbart, men det er Moa vi snakker om.

planer: Moa-området skal videreutvikles basert på fortetting og transformasjon, som det står i bestillinga til de to firmaene som skal komme med forslag om hvordan de mener det bør skje. Nå har de åtte uker på seg til å komme med konseptutredninger som skal være et grunnlag når Ålesund kommune setter i gang arbeidet med å lage en områdeplan. Foto: Staale Wattø 

Vi ønsker å utforske om Moa har potensial til å utvikle nye kvaliteter

Alv Skogstad Aamo
Nyheter

Alv Skogstad Aamo er urbanist og arkitekt. Han jobber i ett av to firmaer som har fått i oppgave å foreslå hvordan Moa kan utvikles til å bli mer bymessig.