Seniorboligklubben i Ålesund

Ønsker å bygge tilrettelagte boliger for eldre på helsehustomta

– Riv helsehuset på Moa og la oss bygge seniorboliger.

Vil bo sentralt: Både Moa-området og Ålesund sentrum er interessant for Seniorboligklubben i Ålesund, sier f.v. Hans Græsdal, Sjur Brande og Karl Johan Skårbrevik. Tilrettelagte boliger for eldre må ligge nært alle servicefunksjoner og kulturtilbud. 

Vi betaler det det koster, og kommunen trenger ikke å tenke på finansiering.

Sjur Brande
Nyheter

Det sier Sjur Brande, Karl Johan Skårbrevik og Hans Græsdal. De tre sitter i styret for Seniorboligklubben Ålesund der de nå begynner å signalisere en smule utålmodighet.