Fylkesmannen i Møre og Romsdal kopla inn i skulesak i Sykkylven

Har fått klage på skulevedtak

Levekårsutvalet lukka ulovleg møtet, meiner fleire personar med tilknyting til Straumgjerde. Andre i bygda varslar at dei no planlegg privatskule.

FYLKESMANN: Lodve Solholm, fylkesmann i Møre og Romsdal, har teke imot ein klage frå ni personar med tilknyting til Straumgjerde. Dei vil at han skal sjå på om levekårsutvalet i Sykkylven har følgd kommunelova i Tandstad skule-saka.  

Nyheter

I eit brev til Fylkesmannen i Møre og Romsdal klagar ni personar på korleis møtet i levekårsutvalet i Sykkylven vart gjennomført 16. januar.