< Politiet offentliggjorde årsrapport - – Liten tvil om at dette er urovekkende tall - smp.no/nyheter – Nyheter fra Ålesund, Sunnmøre og Nordvestlandet.

Politiet offentliggjorde årsrapport:

– Liten tvil om at dette er urovekkende tall

Politiet i Møre og Romsdal nedprioriterte blant annet narkotikasaker i 2017 for å kunne prioritere annerledes. Det førte til en eksplosjon i antall anmeldte seksualsaker.

KREVENDE ÅR: Visepolitimester Ingmar Farstad og påtalesjef Elin A. Drønnen beskriver politiåret 2017 som et krevende år, blant annet på grunn av arbeidet med å gjennomføre politireformen. – Ut ifra forutsetningene vil jeg si at vi er godt fornøyde med 2017, sier Farstad. 

Nyheter

Fra 2016 til 2017 økte antallet anmeldte seksuallovbrudd fra 385 til 510 saker. Det er nesten en dobling sammenlignet med for to år siden, da var tallet 268.