Født i 1994 eller seinare? Du kan likevel ha rett til videregåande opplæring

Ei endring i opplæringslova gjer at enkelte ungdommar mellom 21 og 24 år kan ha fått tilbake ungdomsretten.

  Foto: Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Nyheter

-Fleire ungdomar som tidlegare hadde mista retten til vidaregåande opplæring, den såkalla ungdomsretten, kan likevel ha rett til vidaregåande opplæring, seier fylkesutdanningssjef Erik Brekken ifølgje heimesida til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Den nye regelen seier at ungdom som har fullført grunnskule eller tilsvarande opplæring, har rett til tre års vidaregåande opplæring.


Ungdomsretten gjeld til og med det skuleåret som startar det året ein fyller 24 år. Det er ikkje lenger krav om at ungdomsretten må bli tatt ut i løpet av ein samanhengande periode på fem år.

-Dette gjeld sjølv om dei tidlegare, under den gamle ordninga, har fått melding om at dei har brukt opp fristen til å ta ut ungdomsretten sin, fortel Brekken.

Ved inntaket til skoleåret 2018-2019 omfattar ungdomsretten søkarar som er født i 1994, eller seinare. Dei må også ha igjen minst eitt år av ungdomsretten, skriv fylkeskommunen.

Søknadsfristen for vidaregåande skule er 1. mars.

Stadig flere flytter på hybel:

Marit og Sonja stortrives på hybel. Men slik har det ikke alltid vært

Som 16-åringer flytta de hjemmefra. Utfordringene ble større enn forventet.

Flere gjør som Roseli når de søker på videregående. Det er ikke bare heldig, ifølge opptakskontoret

Færre søker yrkesfag, og flere trekkes mot studiespesialisering etter ungdomsskolen.