Forslag om veg gjennom Svartløken:

Vestnes-ordførar om E39-trasé: – Betre trafikkflyt over Ørskogfjellet

– Tofeltsveg over Ørskogfjellet, med krabbefelt i Landedalen, gir betre flyt i trafikken enn tofeltsveg i tunnel via Svartløken.

Krabbe- og forbikøyringsfelt: Ordførar Geir Inge Lien i Vestnes trur det er enklare å få god trafikkflyt over Ørskogfjellet (bildet) enn gjennom Svartløken. Dersom E39 skal gå gjennom Svartløken-området, vert mykje av vegen lagt i tunnel. Derfor blir ikkje dette god veg før firefeltsveg er på plass, meiner Lien. Arkivbilde  Foto: Nils-Harald Ånstad

Vi må bygge Mørebyen i hop

Geir Inge Lien
Nyheter

– Dessutan er det lettare å bygge forbikøyringsfelt på Ørskogfjellet enn gjennom Svartløken der mykje av vegen er tenkt i tunnell, trur Vestnes-ordførar Geir Inge Lien.