Politiet: Valdssaka i Ulsteinvik går til konfliktrådet

Jenta banka opp ei anna jente på kjøpesenteret Blåhuset i Ulsteinvik i førre veke. Det vart sett i gang etterforsking og politiet har delteke på informasjonsmøte på skulen der jentene var elevar. Og no er undersøkingsarbeidet ferdig, opplyser lensmann i Ulstein og Hareid, Hans-Eirik Pettersen.

ETTERFORSKAR SAKA: Lensmann i Hareid og Ulstein, Hans-Eirik Pettersen. 

Nyheter

– Vi har hatt bekymrings- samtalar med alle tre dei involverte jentene i saka, og har etter ei totalvurdering kome til at dette er ei sak som bør handterast av konflikt- rådet. Dei vil ta dette vidare og jobbe med konfliktbehandling, mellom anna vil det bli kalla inn til eit såkalla stormøte, der fleire involverte partar skal delta. Det blir lagt opp til rask saksbehandling, opplyser Pettersen til Sunnmørsposten.