Ber om støy-tiltak i Ålesund

En huseier i Nørvegata ber Statens vegvesen om støyreduserende tiltak fordi familien er sterkt plaget av trafikkstøy fra innfartsvegen E136 i Ålesund.

E136: Beboere opplever sterk støy fra innfartsvegen i Ålesund. 

Nyheter

Han viser til at trafikkstøyen er svært merkbar og tidvis overdøvende, til tross for at vinduer og dører er lukket.