Bygdefolket i Eidsdal og Norddal blir spurde om framtidig tilhøyrsle

Valet står mellom Fjord og Stranda

Skal bygdene Norddal og Eidsdal bli med i nye Fjord kommune? Eller skal dei gå til Stranda? Det vil fylkesmannen vite, og ringjer i desse dagar til alle som bur i desse to bygdene.
Nyheter

– Det er eit vanskeleg spørsmål, og det er ikkje godt å seie kva som er det beste. Men alle bør svare når dei blir oppringde.