Fjord eller Stranda? Leirane tolkar undersøking ulikt:

Fleirtalet i bygdene Eidsdal og Norddal vil flytte over til Stranda

57 prosent av innbyggarane i bygdene Eidsdal og Norddal vil ikkje med inn i nye Fjord kommune. Dei vil til Stranda. Begge leirane meiner svaret er positivt.

KOMMUNESKIFTE: Bygda Eidsdal ligg i dag i Norddal kommune. No meiner fleirtalet i ei innbyggarundersøking at bygda bør gå over til Stranda kommune.  Foto: ARKIVFOTO: KNUT ARNE AARSET

Nyheter

– Eg er overraska og glad over at såpass mange er klare på at dei vil til Stranda, seier Merete Løvoll Rønneberg i Eidsdal, ei av dei som stod bak ønsket om å få vurdert ei grensejustering.