Må fjerne svært forurenset masse fra gammel gassverktomt:

Giftbombe på Ysteneset må vekk

Før sommeren er over, må giftbomben i bakken på Ysteneset vekk. Nå blir det undersøkt om også grunnen under innfartsvegen må skiftes ut.

ÅLESUND: Norconsult skal ta grunnvannsprøver under innfartsvegen på Ysteneset, dette er supplerende undersøkelser for å vurdere spredningsfare av miljøgifter til Aspevågen. Overvåkingen av grunnvannet vil pågå en tid, før det til høsten vil foreligge en rapport om hva som bør skje videre med forurensningen under selve vegbanen. 

Det er uakseptabelt å la så sterk forurensning bli liggende i området

Thomas Aurdal
Nyheter

Undersøkelser i området viser at bakken er proppfull av miljøgifter, og risikovurderinger indikerer at spredning til sjøen kan gjøre marine organismer i Aspevågen giftig.