Her tjener politilederne dårligst i landet

Lønningene for politiinspektører, lensmenn og politiførstebetjenter i Møre og Romsdal ligger langt under landsgjennomsnittet.

FLERTALL: Politidirektoratet dynges ned av høringsuttalelser fra Møre og Romsdal om hvor politimesteren skal ha kontor. Flertallet peker på Ålesund. Foto: Stig Vågnes. 

Nyheter

Det viser en oversikt over lederlønningene for desember, skriver Politiforum.

Aller størst er forskjellen mellom lønna til politiinspektørene i Møre og Romsdal og andre politiinspektører. Med en årslønn på noe over 686.000 kroner tjener de 105.800 mindre enn landsgjennomsnittet – som er 793.000.

Møre og Romsdal ligger da fem lønnstrinn under snittet, skriver Politiforum.

Best ut i statistikken kommer Oslo.

For dårlig – Dette er for dårlig, sier lokallagsleder Linn Kathrin Knudsen i Politiets Fellesforbund til Politiforum.   Foto: Arkivfoto

Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Møre og Romsdal, Linn Kathrin Knudsen, håper på en kraftig forbedring når det skal forhandles om lønn i februar.

– Dette er for dårlig. Møre og Romsdal må ha budsjettmessig dekning til å tilby våre ansatte samme lønn som resten av Politi-Norge, så det at vi har lavest budsjett og lavest bemanning er ikke greit, sier hun til Politiforum.

Politimester Ingar Bøen sier til fagbladet at også han har som målsetting å begynne å rette opp åpenbare skjevheter. Han forklarer at årsaken til skjevheten ligger i at fordelingsmodellen har gitt Møre og Romsdal et betydelig strammere budsjett enn mange andre distrikt.