Formannskapet vil over Ørskogfjellet

Det billigste og mest realistiske alternativet, mente formannskapet i Ålesund og vedtok at E39 også i framtida må gå over Ørskogfjellet.

Enstemmig: Ålesund formannskap gikk i går enstemmig inn for at E39 fortsatt skal gå over Ørskogfjellet. F.v. Kirsti Dale (uavh.), Edvard Devold og Øystein Tvedt (H), Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) og Geir Stenseth (Frp).  Foto: Hilde Hovik

Nyheter

Det var et enstemmig formannskap som gikk inn for rådmannens forslag om å velge Ørskogfjellet framfor Fylling som trasé mellom Digerneset og Vik i Vestnes.