Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vil bli betre til å førebygge flaum og skred

Ei ny tilskotsordning er eitt av fleire grep styresmaktene no tek for betre å førebygge skader frå flaum og skred.
Nyheter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lanserte den nye tilskottsordninga tysdag, ifølgje ei pressemelding.

Kommunar kan søke NVE om økonomisk støtte til kartlegging av kritiske punkt som kan føre til at bekker og bratte vassdrag fløymer over.
– Klimaendringane vil i framtida gi auka ekstremnedbør og styrtregn. Ei av utfordringane i dag er at kommunane ikkje har god nok oversikt over utsette enkeltpunkt i sine vassdrag. Ved å kartlegge desse kritiske punkta får kommunane eit grunnlag for å vurdere førebyggande tiltak, også ved beredskapssituasjonar, fortel direktør for skred- og vassdragsavdelinga i NVE, Anne Britt Leifseth. 

Tysdag starta samstundes NVE ein ny runde med fylkesvise fagsamlingar der offentleg forvaltning og konsulentar lærer meir om å førebygge skader frå flaum og skred.

Næringslivet i Stryn orka ikkje vente lenger:

Bestilte og betalar asfaltering i sjølv

Fredag vakna Utvik opp til nyasfaltert veg gjennom Hage. Betalt av næringslivet i Stryn, med klar melding om at dette er gjort for å kunne opne omkøyringsvegen heile døgnet, også for større køyretøy.

Utvik-flaumen:

Betaler halvparten av flaumkostnadane i Nordfjord

Regjeringa betaler over 35 millionar kroner til Sogn og Fjordane etter flaumen i Utvik og Breim i juli.