Helse Førde skal spare pengar:

Ambulanseberedskapen i Stryn blir halvert delar av året

Mangel på kompetanse og pengar er årsaka til redusert ambulanseberedskap i heile fylket i 2018.

EIN AMBULANSE: I Stryn blir det i år periodevis halv beredskap av ambulansar. Dagbilen forsvinn i seks veker.   Foto: Roger Oldeide

Nyheter

(Fjordingen): I Stryn er det i dag to ambulansar i beredskap, ein såkalla døgnbil og ein dagbil. I seks veker i 2018 vil det berre vere ein døgnbil i Stryn.