Fleire større straffesaker i retten

Søre Sunnmøre tingrett fekk i fjor inn færre, men større og meir alvorlege saker enn året før.

Søre Sunnmøre tingrett: Årsrapporten for 2017 er klar.  

Nyheter

Det går fram av årsrapporten for 2017 som sorenskrivar Elisabeth Wiik har sendt Domstoladministrasjonen.