Helse Møre og Romsdal får konkret anbefaling på bordet:

Dette vil de bygge i Ålesund og Volda

Fagfolkene på sjukehusa i Ålesund og Volda kan få hovedønskene sine oppfylt – dersom det blir nok penger.

En total investerings-kostnad på 1,5 milliarder i Ålesund

Anbefaling til styringsgruppa
Nyheter

Styringsgruppa for den bygningsmessige utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal (unntatt nye SNR) får tirsdag en konkret anbefaling på bordet fra gruppa som har utarbeidet planen.