Ålesund trenger også oppgraderte anlegg

Alle kloakkrenseanleggene i Ålesund drives på dispensasjon fra kravet om sekundærrens.

På grensa: Renseanlegget på Åse ligger helt på grensa når det gjelder å oppfylle kravene til primærrens.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Sekundærrens betyr noe forenkla sagt at mellom 90 og 95 prosent av avfallet blir skilt ut før avløpsvannet går ut i fjorden igjen. Primærrens betyr mellom 40 og 50 prosent rensing. Anleggene i Larsgården og i Breivika oppfyller ikke primærkravet, mens anleggene på Aspøy og Flisneset har problemer med primærrensekravet. Åse ligger også på grensa, mens anlegget på Flisnes kan fungere som det gjør ei tid framover.