Sula og Ålesund planlegger felles kloakkrenseanlegg på Kvasneset der avløpsvannet slippes ut i Storfjorden

– Vi krever klare svar om konsekvensene

Folk på Kvasneset finner seg ikke i at kloakken fra 70.000 mennesker i Ålesund og Sula skal pumpes inn i et anlegg midt i det de sjøl mener er kommunens flotteste boligfelt.

protesterer: De ønsker å vite mer om hva et kloakkrenseanlegg vil bety både for sitt eget bomiljø, men også for Storfjorden. På Kvasneset er engasjementet stort, og beboerne krever klare svar fra kommunen. 

Nyheter

– Vi gir oss ikke før dette anlegget er flytta til et sted der det ikke bor folk som må leve med alle ulempene, slår beboerne på Kvasneset fast.