Fjorden undersøkt i 2012 og 2015

Sommeren 2012 gjennomførte Norconsult et stort overvåkingsprogram i fjordene rundt Ålesund og Sula.

Storfjorden: Blir vurdert som en mye bedre resipient for avløpsvann enn Borgundfjorden.  Foto: Andreas Hansen

Nyheter

Hensikten var blant annet å vurdere om kommunalt avløpsvann førte til skadevirkninger for miljøet.