Her kan det bli ny asfalt i år

Fleire vegstrekningar treng ny asfalt.

Illustrasjonsfoto: Knut Arne Aarset 

Nyheter

Fylket må låne pengar til å ruste opp vegar. Onsdag får politikarane ei vegliste på bordet. Fire mykje brukte vegar på Sunnmøre bør få ei kraftig opprusting, anbefaler samferdselssjefen i fylket. Eit lån på 100 millionar kroner blir nødvendig for å få det til. Onsdag får samferdselsutvalet saka på bordet.