Kommunen: – Den beste løsninga

– Sula har kniven på strupen. Vi er den ene av to kommuner i landet som ikke har godkjent utslippstillatelse.

Har hastverk: Sula mangler utslippstillatelse, og det haster med å bygge nytt renseanlegg, sier kommunalsjef Jørn Agersborg t.v., driftsleder Fritz Østrem og ordfører Jim Arve Røssevoll. 

Vi driver egentlig på Fylkesmannens nåde

Jørn Agersborg
Nyheter

Det sier Jørn Agersborg som er kommunalsjef for tekniske tjenester i Sula, og som også var en av dem som stilte opp fra kommunen på et folkemøte nylig. Der skulle folk få informasjon om kloakkrenseanlegget. Ifølge referatet i Sulaposten ble dette et møte med svært høy temperatur og harde utfall fra folket både på Kvasneset og Sunde.