Stor stemning på gatenivå for hotellplanane på Hellesylt

– Vi står klare og applauderer

– Vi skal stå klare med entusiasme og stor ærbødigheit – den dagen Knut Flakk og døtrene kjem og stikk spaden i jorda!

Optimistisk peiking: Åge Gjørvad t.v og Oddvar Gausdal peikar på kvart sitt forelda Flakk-hus ved Hellesyltforssen - gamlemeieriet til venstre og ærverdige Grand Hotell til høgre. – Alt ligg til rette for at Knut Flakk og døtrene no kan satse - og verkeleg få det til, meiner dei to.  Foto: KNUT ARNE AARSET

Nyheter

Dette lovar 86-åringen Åge Gjørvad skråsikkert og heilagt, for høvet henta ut frå karaklubben ved Coop-butikken på Hellesylt. Lånt ut frå klubben blir også ein tilreisande gjest, Oddvar Gausdal (67). Han er busett på Eidså i Vanylven, men fødd og oppvaksen her på Hellesylt.