Kritiske til eigne miljøkrav for Geiranger- og Nærøyfjorden:

– Dei same miljøkrava bør gjelde i alle fjordane. Ikkje berre to fjordarmar

Å vedta eige miljøkrav for to fjordar vil berre straffe dei som bur der, meiner reiselivssjef Kristin Krohn Devold og hamnesjef i Stranda, Rita Meraak.

Havnesjef i Stranda Rita Meraak og direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold om bord i Vision of the Fjords, som tek konferansedeltakarane inn i Geirangerfjorden.   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

– Ein kan ikkje ha særreglar for ein eller to fjordar. Dei same utsleppskrava må gjelde for alle vestlandsfjordane. Då får vi cruiseselskapa til å investere, seier reiselivssjef i NHO reiseliv, Kristin Krohn Devold.