Profunda kan skape 40 nye arbeidsplassar

– Med satsinga vi ser på Profunda i Barstadvik no, ser eg føre meg at her kan kome opp mot 40 nye arbeidsplassar innan ti år. Det vil bety mykje for heile Vartdalsstranda.

Meir enn doblar arealet: Utbygginga av Profunda i Barstadvik er godt i gang, og bygget er i ferd med å reise seg med stålkonstruksjonar frå Bjørdal Industrier. Det nye arealet vert på 2.700 kvadratmeter, meir enn ei dobling frå dagens 2.400 kvadratmeter. Dagleg leiar Helge Ressem gler seg over utviklinga 

Nyheter

(morenytt.no) Dagleg leiar i Profunda, Helge Ressem, viser rundt på stamfiskanlegget i Barstadvik. 2.700 nye kvadratmeter med bygg er i ferd med å ta form, og i mai vil alt vere klart til bruk.