Ålesund:

Henlegger saka mot Bingsa-sjef Per Oskar Slinning

Statsadvokaten mener bevisene ikke vil holde til en domfellelse.

Henlagt Statsadvokat Magne Nyborg har valgt å henlegge saka om Per Oskar Slinning. Foto: Staale Wattø  Foto: Staale Wattø

Bevisene vil etter min oppfatning ikke holde til en domfellelse i tingretten

Magne Nyborg
Nyheter

– Vi henlegger saka av hensynet til bevisets stilling, sier statsadvokat Magne Nyborg til Sunnmørsposten.

Det var etter avsløringene i Sunnmørsposten om at OK Entreprenør hadde jobba hjemme hos Slinning uten å fakturere, at rådmann Astrid Eidsvik ba politiet om å etterforske saka.

OK Entreprenør jobba også for 23,5 millioner kroner i Bingsa uten kontrakt og anbudskonkurranse.

BAKGRUNN: Dette har skjedd i Bingsa-saka

Bevisene holder ikke

Statsadvokatens avgjørelse er i samsvar med politiets innstilling.

– Jeg henlegger saka basert på det de har forklart, sammenholdt med gjennomgang av regnskap. Bevisene vil etter min oppfatning ikke holde til en domfellelse i tingretten, mener Nyborg.

Bingsa: Kommunen gikk til anmeldelse av Bingsa-sjefen for å få avklart om det forelå straffbare forhold.  Foto: Nils Harald Ånstad

Han sier at påtalemyndigheten skal være overbevist om skyld for at det kan tas ut tiltale i straffesaker.

– Dette har dreid seg om en sak hvor OK Entreprenør ikke har tatt seg betalt, og hvor de ikke har hentet båtene som skulle være oppgjøret. Daværende leder, Kjell Vindenes, har forklart at de ikke fullførte jobben fordi Slinning ikke hadde penger, forteller Nyborg.

– Vi har lagt til grunn at Slinning har vært i kontakt med OK Entreprenør og bedt om betalingsutsettelse. På dette tidspunktet er dette kommunisert til flere i firmaet. Det er med på å underbygge det siktede har sagt, ifølge statsadvokaten.

Nyborg sier han har vurdert saka opp mot det partene har forklart.

– Jeg kan ikke se bort fra at deres forklaring i det som utad kan se ut som en korrupsjonssak, stemmer. Vindenes har forklart at han ikke tok seg bryet med å sende ut faktura på grunn av Slinnings betalingsvansker, sier Nyborg.

Da Sunnmørsposten i går kontaktet Slinning, var han ennå ikke klar over henleggelsen, og ønsket å sette seg inn i statsadvokatens vurderinger før han eventuelt kommenterte den.

Slinnings advokat, Sverre Aarsæther, ønsket heller ikke å kommentere saka før han hadde snakket med klienten sin.

– Jeg kan komme tilbake til saka på mandag, sa Aarsæther.

Svært kritisk

Erling Flisnes er advokat for Kjell Vindenes.

Kritisk: Erling Flisnes sier hans klient er kritisk til Sunnmørspostens omtale av saka.  Foto: Staale Wattø

– Min klient er svært kritisk til den måten saka har vært omtalt på i Sunnmørsposten, og han har gitt meg i oppdrag å vurdere om vi skal gå videre med dette, sier Flisnes.

Flisnes peker også på at politiet to ganger har foreslått å henlegge saka.

– De rådet statsadvokaten til å legge den bort første gang i november i fjor, og 9. januar fastholdt politiet at det ikke var grunnlag for siktelsen. Min klient synes det er leit både for sin egen del og for selskapet at saka urettmessig har vært hausa opp av Sunnmørsposten, sier Erling Flisnes.

Advokaten mener også at det må være grunnlag for å stille spørsmål om lov om offentlig anskaffelse bør gjelde for Bingsa.

– Bingsa Næring driver reinspikka næringsvirksomhet i konkurranse med andre i samme bransje. Derfor mener jeg det må stilles spørsmål om akkurat dette, sier Erling Flisnes.

Glade for avklaring

– Vi er glade for at saka har fått en avklaring, og det var også for å få den belyst at vi anmodet politiet om å starte etterforskning av mulige straffbare forhold.

Det sier kommunalsjef Ronny Frekhaug i Ålesund kommune.

– Slik saka utvikla seg, så vi det som helt nødvendig å få en slik avklaring. Det har vi nå fått, og vi tar selvsagt statsadvokatens henleggelse til etterretning.

Per Oskar Slinning var teamleder på Bingsa, men har vært ute av den stillingen mens etterforskningen har pågått.

– Vi har en dialog med Slinning om hans framtidige oppgaver i kommunen, sier Ronny Frekhaug.